Březen 2010

Jarní mámení - pozvánka

28. března 2010 v 19:57 | čepe
Středisko volného času Domeček Hořovice pořádá ve spolupráci s Městysem Liteň

v sobotu 3. dubna od 13.00 hodin II. ročník jarního mámení v Restauraci Ve stínu lípy v Litni.
Vstupné:15,- Kč (děti i dospělí).
PROGRAM: 
2. ročník soutěže o nejlepší mazanec - soutěžení maminek
2. ročník soutěže o nejlepší vajíčko; sou- těžní výrobky dodejte, prosím, nejpozději do 12.00 hodin
ukázky lidových tradic - velikonoční perníč¬ky, pletení košíků, zdobení vajec, výroba šperků
jarní výtvarná dílna - pro šikovné děti i dospělé
jarní výstava - pro všechny, kteří se chtějí inspirovat
jarní menu restaurace Ve stínu lípy
slavnostní velikonoční tabule - jak stolovat o svátcích jara
vystoupení liteňských zájmových kroužků domečku
prodejní stánky - jarní květiny, zahradnic¬ké pomůcky, sladkosti z domácí pekárny

Ilustrační testy ke státním maturitám

15. března 2010 v 9:43 | čepe |  Staré články blogu
Jaké možné otázky můžou být v testech Nové státní maturity?

Podívejte se na ilustrační testy a jejich náslená řešení z maturitních přednětů:

Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francozský jazyk, Španělský jazyk, Matematika, Chemie, Biologie, Fyzika, Dějepis, Zeměpis, Občasnký a společenský základ, Dějiny úmění.

Podklady zde

Soukromá vysoká škola v Berouně

12. března 2010 v 17:26 | čepe
Nabízené programy:
• Ošetřovatelství
• Sociální práce
• Veřejné zdravotnictví (pouze v Praze)

Forma studia: kombinovaná

Stupně studia: bakalářské, magisterské, rigorózní řízení a doktorské studium

Podmínky pro přijetí:
1. Středoškolské vzdělání ukončené maturitou
2. Vyplněná přihláška ke studiu / včetně vybraného data pro přijímací řízení
3. Ověřená kopie maturitního vysvědčení
4. Vlastnoručně podepsaný životopis
5. Potvrzení o zaměstnání ve zdravotnictví - pro obor ošetřovatelství nutné
6. Doklad o zaplacení administrativního poplatku
7. Ústní pohovor - motivační předpoklady pro studium, přijímací řízení formou testu, vzor bude pro zájemce k nahlédnutí.

Kam zaslat přihlášku a administrativní poplatek?
Řádně vyplněnou přihlášku v elektronické podobě zasílejte na adresu:
sediva.lenka@centrum.cz nejpozději do 25. 9. 2010. Přijetí přihlášky potvrzujeme. Poplatek za přijímací řízení činí 470,- Kč. Zasílejte ho na č. účtu školy 43-4989070227/0100 a jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo. Konstantní symbol pro bankovní převod je 308, pro platbu poštovní poukázkou uvádějte symbol 379. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení.
V písemné formě můžete přihlášku zaslat na kontaktní adresu: Lenka Šedivá, Kosmonautů 680, Hořovice 268 01

Poplatek za studium:
Školné pro akademický rok 2009 / 2010 pro bakalářské programy činí 34 200,- Kč / rok
Školné pro magisterské studijní programy je 36 200,- Kč / rok Studenti nemohou zažádat o rozložení platby školného na splátky.
Školné pro akademický rok 2009 / 2010 pro rigorózní řízení činí 45 000,- Kč/rok, doktorské řízení činí 50 000,- Kč /rok. Více informací naleznete

Dětské Bosu

5. března 2010 v 13:45 | čepe |  Staré články blogu
Již od listopadu loňského roku mohou děti v rozmezí 9-15let navštěvovat hodiny dětského BOSU v Hořovicích.

Každou středu od 14-15hodin

V ATLAS GYM FITNESS na Cintlovce v Hořovicích,
hodina stojí 50Kč a lektorka je K. Špičková.

Nabídka všech hodin v aerobních sálech centra je zde