Leden 2009

Akce v ÚNORU

28. ledna 2009 v 16:38 | čepe |  Staré články blogu
7.2. DĚTSKÝ KARNEVAL - od 16hod. v sále hořovické radnice
11.2. MAŠKARNÍ ODPOLEDNE - od 16hod. v prostorách MC Hořováček-program na únor zde
14. - 21.2. JASANKA 2009 - lyžařský pobyt pro děti v Krkonoších
14.- 21.2. ZIMNÍ TÁBOR ALBRECHTICE -pořádá turistický oddíl Vlaštovka
16. - 20.2. EXPEDICE ORGOJ CHORCHOJ - lyžařský pobyt pro děti a dospělé v Jizerských horách
28.2. TIFFANY TECHNIKY - Zadní Třebáň více o programu Domečku zde
28.2. LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD ŠPIČÁK - pořádá turistický oddíl Vlaštovka

Letní táborové pobyty 2009

20. ledna 2009 v 9:35 | čepe |  Staré články blogu


Táborová základna:


TERMÍN 2009


HLAVNÍ VEDOUCÍ


CELOTÁBOROVÁ HRA


CENATEL.:


ZBIROŽSKÝ POTOK


4.7.-18.7.


Jarka Kalátová


PUTOVÁNÍ PO ZEMĚPLOŠE


3.600,-


311 512 223


ZBIROŽSKÝ POTOK


18.7.-1.8.


Tomáš Klokočník


NEKONEČNÝ PŘÍBĚH


3.590,-


311 512 223


ZBIROŽSKÝ POTOK


1.8.-15.8.


Ondřej Kopáček


ZÁHADA HLAVOLAMU


3.580,-


311 512 223


ZBIROŽSKÝ POTOK


15.8.-29.8.


Aleš Perch


Cyklistický program, sjíždění Berounky na raftech +hry a soutěže


3.500,-


728 031 145


HLINCE


11.7.-25.7.


Hana Hůlová


HRY BEZ HRANIC


3.100,-


311 513318


ČTYŘ SLUNCÍ


1.7.-11.7.


Petra Pazderová


S HARRYM POTTEREM DO BRADAVIC


2.900,-


605 903 456


ČTYŘ SLUNCÍ


11.7.-25.7.


Petr Štolba


ŘEČTÍ HRDINOVÉ


2.950,-


311 512 223


ČTYŘ SLUNCÍ


25.7.-8.8.


Jan Houška


TAJEMSTVÍ DEADWOOD CITY


3.000,-


774 237 686
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: HOŘOVICE
TERMÍN 2009


HLAVNÍ VEDOUCÍ


ROZVRH


CENA


TEL.:


7.7.-10.7.


Kateřina Zajícová


Denně od 8,00-15,00hod. v Domečku Hořovice


700.-


311 512 223


13.7.-17.7.


Kateřina Zajícová


Denně od 8,00-15,00hod. v Domečku Hořovice


850,-


311 512 223PŘIHLÁŠKY A VÍCE O TÁBORECH NA http://www.domecekhorovice.cz/tabory/

Historie a tradice SZŠ a SPŠ - dnes SOŠ v Hořovicích

19. ledna 2009 v 12:42 | čepe |  Zajímavosti
HISTORIE A TRADICE VÝUKY ZEMĚDĚLSKÝCH A EKKONOMICKÝCH OBORŮ
Školní vyučování bylo zahájeno 16.listopadu 1886 v budově tzv. Hospodářské školy v dnešní Masarykově ulici č.p.387. Na popud okresního hospodářského spolku v Hořovicích 1883. Prvním ředitelem škkoly byl Antoním Půhoný.

Od roku 1961 je škola umístěna v budově postavené v roce 1933 na Palackého náměstí 640.
V Hořovicích si škola vytvořila tradici především ve výchově studentů v zemědělských ekonomických oborech, které jsou dnes představovány obory Ekonomika zemědělství a výživy. Od roku 1984 škola vyučuje i provozní obory - nejprve chovatelství, později pěstitel - chovatel a od školního roku 1994/95 Agropodnikání a v roce 1998/99 nový ekologický obor - Ochrana a tvorba životního prostředí. V součastné době se škola snaží reagovat na požadavky trhu práce zavedením technicky zaměřených oborů.

Bývalá budova Okresního úřadu, dnes vžitá pod názvem "zemědělská škola" škola zde sídlila od roku 1961-2004.


HISTORIE A TRADICE VÝUKY STROJÍRENSTVÍ
Tradice hořovické strojní průmyslovky, která zde působí od povalečných let dodnes s přestávkou 1973-1992 navazuje na průmyslovou tradici našeho kraje. Zakladatel moderního průmyslu v našem regionu Rudolf hrabě z Vrbna. Jeho jméno je spojeno s rozvojem vysoké pece Barbora v Jincích a s přestavbou Komárovských železáren.Rod pánů z Vrbna rovněž založil nový zámek v Hořovicích.

Dobový snímek hořovického zámku - z doby, kdy se v zámku střídal učitelský ústav se strojní průmyslovou školou, která byla v té době vyhlášená. Škola zde sídlila až do roku 1973.

1.9.2003 bylo ke SPŠ přidruženo střední odborné učiliště strojírenské v Oseku. Hlavním oborem školy zůstává strojírenství.
1.1.2002 dochází ke sloučení SZsŠ a SPŠ se sídlem Palackého náměstí 100.

Aktuální nabídka studijních oborů:
4-leté maturitní obory
Informatika v ekonomice
Strojírenství
Strojírenství - ŠVP "Informatika ve strojírenství"
Strojírenství - ŠVP "Technologie a konstrukce"
Ochrana a tvorba životního prostředí
Přírodovědné lyceum
Ekonomika zemědělství a výživy
Obory s výučním listem
Nástrojař
Zámečník
Obráběč kovů
Elektrikář - slaboproud
více o studijních oborech na http://www.soshorovice.cz/obory/obory.html

Trochu českého jazyka

14. ledna 2009 v 11:48 | čepe |  Zajímavosti
Slovesa, která mají stejnou výslovnost, ale jiný význam

Dvojice sloves různého významu, která se v pravopisu (a nikoliv ve výslovnosti) rozlišují příponami s(e)- a z(e)-


* sběh (shromáždění lidí) - zběh (dezertér)
* sběhlý (dolů nebo dohromady) - zběhlý (zkušený; ten, který dezertoval)
* sběhnout, sbíhat (dolů) - zběhnout, zbíhat (dezertovat)
* sběhnout se, sbíhat se (dohromady) - zběhnout se, zbíhat se (přihodit se)
* sbít (dohromady) - zbít (zmlátit někoho)
* shlédnout (shora dolů) - zhlédnout (vidět, spatřit)
* shlížet (shora dolů) - zhlížet se (např. v zrcadle)
* skopat (shora dolů nebo dohromady) - zkopat (kopáním upravit terén, pokopat někoho)
* skosit (kosou posekat) - zkosit (učinit šikmým)
* skreslit, skreslovat (dohromady; z několika výkresů udělat jeden) - zkreslit, zkreslovat (podat nepřesnou informaci)
* skroutit, skrucovat (splést dohromady) - zkroutit, zkrucovat (překroutit, zkomolit)
* správa, spravit, spravovat (opravit, řídit) - zpráva, zpravit, zpravovat (informovat)
* stéci, stékat (dolů nebo dohromady) - ztéci, ztékat (útokem dobýt)
* stěžovat si (naříkat) - ztěžovat si (činit obtížným)
* stlouci (dohromady) - ztlouci (zmlátit někoho)
* strhat, strhnout (dolů) - ztrhat, ztrhnout (přílišnou námahou zničit; ostře zkritizovat)
* stvrdit, stvrzovat (potvrdit) - ztvrdit, ztvrzovat (učinit tvrdým)
* súčtovat (sečíst položky) - zúčtovat (provést účtování)
* sužovat (utlačovat, trápit) - zužovat (činit úzkým)

Vyzkoušejte si diktát na s- a z- na http://zpravy.idnes.cz/diktat.asp?iddiktat=113 a můžete si ho hned i vyhodnotit.

Pejsci z ponožek

12. ledna 2009 v 16:49 | čepe

Jestli nevíte co dělat a máte ponožky, které nepotřebujete zkuste si vyrobit pejska z ponožek podle Rad ptáka loskotáka insturktážní video zde http://archiv.nova.cz/multimedia/rady-ptaka-loskutaka-11-1-2009-pejsci-z-ponozek.html

Dny otevřených dveří na SOŠ a SOU Hořovice

9. ledna 2009 v 14:30 | čepe |  Staré články blogu
Proběhnou vždy od 9.00-12.00hodin podle zájmu o jednotlivé obory.
10.1.2009 pro obory SOŠ v Hořovicích a obory SOU v Oseku
7.2.2009 pro obory SOŠ v Hořovicích a obory SOU v Oseku


Městská doprava - bezplatná linka směr od Cintlovky k nemocnici

9. ledna 2009 v 8:59 | čepe |  Staré články blogu
210009 (C9) MHD Hořovice,Cintlovka - žel.st. - nám.B.Němcové - nemocnice Platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.


Zastávky

1x


3


7


13


17


15


21x


19


25


27


29


33


35x


Hořovice,Cintlovka


od


5:34

13:35

22:22


Hořovice,Sklenářka I


|


5:35


X


X


X


X


X


13:36


...


X


X


X


X


22:23


Hořovice,žel.st.


|


5:38


6:22


7:52


10:52


11:20


12:52


13:40

14:10


14:52


15:20


16:20


<


Hořovice,Letná


|


5:39


6:24


7:53


10:53


11:21


12:53


13:41

14:11


14:53


15:21


16:21


<


Hořovice,Valdek I


|


5:41


6:26


7:55


10:55


11:23


12:55


13:43

14:13


14:55


15:23


16:23


<


Hořovice,Valdek II \004


|


<


<


<


<


<


<


<


...


<


<


<


<


22:25


Hořovice,Palackého nám.


|


5:43


6:28


7:57


10:57


11:25


12:57


13:45


X


14:15


14:57


15:25


16:25


22:27


Hořovice,nám.B.Němcové \004


|


5:46


6:32


7:59


10:59


11:27


13:00


13:47


14:05


14:17


14:59


15:27


16:27


22:29


Hořovice,Vrchlického


|


<


6:34


8:01


11:01


11:29

13:49


<


14:19


15:01


15:29


16:29


...


Hořovice,u hřbitova


|


<


6:36


8:03


11:03


11:31

13:51


<


14:21


15:03


15:31


16:31


...


Hořovice,u zámku


v


5:48


6:38


8:05


11:05


11:33

13:53


14:07


14:23


15:05


15:33


16:33


...


Hořovice,nem.
5:50


6:40


8:07


11:07


11:35

13:55


14:09


14:25


15:07


15:35


16:35


...
x- jede v pracovních dnech

Městská doprava - bezplatná linka směr od nemocnice k Cintlovce

9. ledna 2009 v 8:46 | čepe |  Staré články blogu
210009 (C9) MHD Hořovice,Cintlovka - žel.st. - nám.B.Němcové - nemocnice
Platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.


Zastávky2

6

10

18

20

26

28

30

34

36

40X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Hořovice,nem.

od

X

6:25

9:25

11:53

12:25

13:55

14:10

14:30

15:53

16:20

18:20

Hořovice,u zámku

|

4:34

6:27

9:27

11:55

12:27

13:57

14:12

14:32

15:55

16:22

18:22

Hořovice,u hřbitova

|

<

6:29

9:29

11:57

12:29

13:59

14:14

<

15:57

<

<

Hořovice,Komenského

|

<

6:31

9:31

11:59

12:31

14:01

14:16

<

15:59

<

<

Hořovice,Vrchlického

|

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Hořovice,nám.B.Němcové \004

|

4:36

6:33

9:33

12:01

12:33

14:03

14:18

14:34

16:01

16:24

18:24

Hořovice,Palackého nám.

|

4:38

6:35

9:35

12:03

12:35

14:05

14:20

14:36

16:03

16:26

...

Hořovice,Valdek II \004

|

4:40

6:37

9:37

12:05

12:37

14:07

<

14:38

16:05

16:28

...

Hořovice,Valdek I

|

<

<

<

<

<

<

14:22

<

<

<

...

Hořovice,Letná

|

<

<

<

<

<

<

14:23

<

<

<

...

Hořovice,žel.st.

|

4:42

6:40

9:40

12:08

12:40

14:10

14:25

14:40

16:08

16:30

...

Hořovice,Sklenářka I

v

...

...

...

...

...

...

14:28

...

...

...

...

Hořovice,Cintlovka


...

...

...

...

...

...

14:30

...

...

...

...


x - jede v pracovních dnech

Akce v LEDNU

5. ledna 2009 v 18:40 | čepe |  Staré články blogu
10.ledna - 33.ROČNÍK BĚHU PARTYZÁNSKOU STEZKOU
14.ledna - REPUBLIKOVÉ FINÁLE ZLATÁ STRUNA 2009
19.ledna - OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE III.
21.ledna - MATEMATICKÁ OLYMPPIÁDA Z5,Z9
23.ledna - KURZ TIFFANY TECHNIKY I.
23.-24.ledna - PŘENOCOVÁNÍ V DOMEČKU
27.ledna - DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
28.ledna - 1.února - REPUBLIKOVÉ FINÁLE DĚTSKÁ PORTA 2009


Běh partyzánskou stezkou

5. ledna 2009 v 18:14 | čepe |  Staré články blogu
33. ročník
BĚHU PARTYZÁNSKOU STEZKOU
na památku účastníků odboje na Hořovicku

pořádají
v sobotu 10.ledna 2009

SK SLAVOJ Osek, Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE,OÚ Osek,
Český svaz bojovníků za svobodu Beroun a firma STAMAL OSEK


Místo startu: OSEK, okres Beroun - od domu čp.82
Start: hlavní závod 10,00 hod.nejmladší příchozí a dorost v 10,05 hod.dětské kategorie od 9,00 hod.
Délka tratě: Dospělí - 10km Žactvo - 800m, 1300m, Dorost 2600m Nejmladší příchozí - 300m
Popis tratě: Část po asfaltové silnici, dále pak lesním terénem k partyzánskému krytu a zpět. Cíl u hostince Slavoj
Předpis: Závodí se podle pravidel lehké atletiky a tohoto předpisu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Startují: Přihlášení, přiměřeně trénovaní závodníci, zodpovídající za svůj zdravotní stav.
Prezence: Od 8,00hod.v hostinci Slavoj. Dětské kategorie 8:00-8:45 hod. Dorost a dospělí 8:00-9:45 hod.
Startovné: 30,-Kč ( muži a ženy) 10,- Kč (děti a dorost)
Občerstvení: V cíli čaj a sušenka.
Ceny: Vítězové kategorií MUŽI a ŽENY obdrží putovní pohár.

První tři závodníci v každé kategorii obdrží drobnou cenu a diplom.

Závod se koná za každého počasí.
Vlakové a autobusové spojení:
Železniční stanice HOŘOVICE, autobusem do OSEKA.
Odjezd v 8,20hod. od nádraží ČD.
Za pořadatele: Jarka Kalátová tel: 739 633 517