Říjen 2008

Akce 2.ZŠ Hořovice

31. října 2008 v 22:07 | čepe |  Staré články blogu

Go kurz 6.ročníky17. - 19.9.
Mikulášská nadílka5.12.
Lyžařský kurzleden
Zápis do l. ročníku15.-16.1. 09
Sportovní kurzkvěten
Škola v příroděčerven
Dětský denčerven

Akce 1.ZŠ Hořovice

31. října 2008 v 22:02 | čepe |  Staré články blogu
ZÁŘÍ 2008
"GO"kurz 6. tříd
8. 9. -12. 9.
Hudební pořad pro žáky 2. ročníků11.9.
Exkurze - Pražský hrad, Petřín, IMAX - Tajemství faraonů19. 9.
KMD - divadlo Y - Nic nás nezastaví23. 9.
Pověsti pražské - představení v klubu Labe24. 9.
Exkurze Praha - Královská cesta - 9. B25. 9.
Fotografování 1. tříd25. 9.
OK závodů v LA - Grand Prix Beroun29. 9.
Proměny podzimní přírody - vycházka 1. C29. 9.
Exkurze Praha - Královská cesta - 9. B30. 9.

ŘÍJEN 2008
OK - přespolní běh1. 10.
Burza středních škol - 8. roč.3. 10.
Den ochrany člověka za mimořádných událostí7. 10.
Barvy podzimu - vycházka 3. C8. 10.
Logická olympiáda - 5. roč.10. 10.
Barvy podzimu - vycházka 3. B13 .10.
Záchranná stanice živočichů Rokycany - exkurze 6. B14. 10.
Záchranná stanice živočichů Rokycany - exkurze 6. A15. 10.
Ajaxův zápisník - beseda s policií ČR - 2. ročník20. 10.
Beseda v knihovně Hořovice - 6. A20. 10.
Malá kopaná - turnaj pro 5. - 7. roč.20. 10.
Beseda v knihovně Hořovice - 6. B24. 10.

Akce Domeček

31. října 2008 v 21:49 | čepe |  Staré články blogu
8. listopadu - XXIV. Podzimního běhu Dražovkou - od 08.00, DOMEČEK HOŘOVICE
Tradiční běh Dražovkou pro malé i velké sportovce...
Garant: Jaroslava Kalátová jkalatova@domecekhorovice.cz
9.-11. prosince - Vánoční výstava dětských prací -od 09.00, radnice Hořovice
Vánoční výstava dětských prací žáků základních škol hořovicka.
Garant: Tomáš Klokočník tklokocnik@domecekhorovice.cz

Kontakty na všechny pořadatele kroužků

30. října 2008 v 11:43 | čepe |  Kontakty na kroužky
1.ZŠ Hořovice
Ředitelka školy: Mgr. Eva Krištufová
Adresa: Komenského 1245, 26801 Hořovice
Tel.: 311513092

2.ZŠ Hořovice

Ředitel školy : Mgr. Jiří Vavřička
Adresa: Jiráskova 617, 268 01 Hořovice
Telefon: 311512028 / budova v Jiráskově ul./
Fax: 311512029Gymnázium Václava Hraběte
Ředitel školy: PhDr. Jiří Vlček
Adresa: Jiráskova 617, 26801 Hořovice
Tel./fax.: 311512957
E-mail: gvh@gvh.cz

SVČ Domeček Hořovice
Ředitelka: Vlaďka Šlosarová
Adresa: Větrná 869, 268 01 Hořovice
Tel.: 311512223
E-mail: tklokocnik@domecekhorovice.czMC HořováčekPředseda a koordinátor sdružení: Kateřina Velvarská
Adresa: Vrbnovského 28 (Strarý zámek v Hořovicích), Hořovice 268 01
Tel.: 724 070 045, 602 175 059
FK Hořovicko
Adresa pro poštu: P.O.BOX 39, 268 01 Hořovice
Email:fkhorovicko@seznam.cz
Kontakty na trenéry přípravky, B žáků 1.A třídy a A žáků ligy
Tomáš Mach - tel.: 737071124
Petr Nedvěd - tel.: 606624341
Josef Puchmeltr -tel.: 739543603
Dušan Hrdlička- tel.: 721521405


SK Red Dragons Hořovice
Předseda klubu a vedoucí B týmu:
Jiří Sklenář -tel:777951914
E-mail: jirka@ck-osveta.cz
Sekretář oddílu a vedoucí žáků:
Aleš Růžička -tel:604482112
Email: ales.ruzicka@gmail.cz
Vedoucí A týmu:
Jiří Vašák - tel:720756423
E-mail: Jirka81@email.czZákladní umělecká škola Josefa Slavíka
Ředitel školy: Mgr. Jan Jůna
Adresa: Palackého nám. 253, 268 01 Hořovice
Kontakt: 311 512 036
Vedoucí tanečních oborů: Šárka Vacovská
Kontakt: 737444804
Email: zus.horovice@quick.cz

Taneční škola Blanky Vášové

Kontakt: 251614550,775637093
Taneční skupina Serpientes

Adresa: Modřínová 1309, 268 01 Hořovice
Kontakt: 608 510 914 , 724 758 089


Plavecký oddíl Spartak Hořovice
Kontakt: Petr Procházka -602429271
Jiří Vavřička - 775367093
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Valdecká 408, Hořovice.
Tel.:311510731Český rybářský svaz
Schůzky se konají každou St od 15.00 hod.
v Domě Rybářů, Anýžova 486, Hořovice.
Kontakt: 311512900
E-mail: petr-jelinek@seznam.cz
Pro dospělé zájemce se pořádá pouze jednorázové zaškolení po podání členské přihlášky.
JUNÁK
Adresa: Malá 930, 268 01 Hořovice
Vedoucí oddílů:
Veverky:
Jana Smejkalová
E-mail:anasmejk@centrum.cz
Tygři:
Lukáš Kubeček
E-mai:kubecek_lukas@post.cz


T.J. Sokol Hořovicejednatel: Jiří Špička
Kontakt: 423552731, 604174046
Stolní tenis
Vedoucí: Ing. Jiří Jirouch, Zdeněk Koros
Adresa: Hradební 1363, 268 01 Hořovice
Kontakt: 606612741, 723588422
TJ Spartak Hořovice
Předseda TJ volejbal:Jaroslav Sedlák
Adresa:Palackého náměstí 202, 268 01 Hořovice
E-mail:jarda@sedlaci.cz
TENIS
Zdeněk Nykl
Luční 769, 268 01Hořovice
zdenek.nykl@email.cz

ATKETIKA
Jiří Matějka
Vilová 1082, 268 01 Hořovice
matejka.horo@seznam.cz

BADMINTON
Ivana Hermannová
Jahodová 1447, 268 01Hořovice
techtrade@cmail.cz

ČASPV
Vladimír Šefl
Tlustice 232, 268 01Hořovice

HOKEJ
Čech Robert
Hořovice
311 510 069-70
horovice@restav-cech.cz

PLAVÁNÍ
Jiří Vavřička
plavání
Anýžova 777, 268 01 Hořovice
vavrickajiri@seznam.cz

FLORBAL
Ing. Pavel Žížala
Tyršova 491, 268 01Hořovice
zizala@vol.cz

Současnost a minulost Základní umělecké školy Josefa Slavíka

29. října 2008 v 19:25 | čepe |  Zajímavosti

ZÁKLADNÍ ÚMELECKÁ ŠKOLA JOSEFA SLAVÍKA

Ředitel školy:Mgr. Jan Jůna
Adresa: Palackého nám. 253, Hořovice 268 01
Tel.: 311 512 036

Kontakt na vedoucí tanečních oborů: Šárka Vacovská - tel.: 737 444 804

SOUČASTNOST:
Škola je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Středočeský kraj. Ve škole se vyučují hudební předměty podle zájmu (hra na klavír, flétnu, akordeón, kytaru, trubku…) dále sborový zpěv a taneční obor. Celková kapacita žáků je 230. Jestliže máte zájem navštěvovat nějaký z uvedených předmětů stačí zavolat do školy nebo navštívit hudební učebnu v hodinách výuky, které jsou v rubrice kroužků na jednotlivé dny a domluvit se s vyučujícím.
Ředitelem školy je nyní Mgr. Jan Jůna, který vyučuje hru na housle a hudební nauku.

HISTORIE:
Ve školním roce 1949 - 1950 byl založen Městský hudební ústav Josefa Slavíka v Hořovicích.
Vyučování probíhalo v budově státního zámku a v učebnách gymnasia v Hořovicích. Prvním ředitelem ústavu byl ustanoven Jaroslav Hűbner, který mimo vedení ústavu vyučoval předmětům přípravná hudební výchova, hudební nauka a hře na klavír. Ústav měl celkem 161 žáků.
Ve školním roce 1950-51 byl na školu jmenován nový ředitel - Viktor Kristián, který vyučoval také hře na klavír a sborovému zpěvu.
Pro ústav byla získána budova bývalého františkánského kláštera na náměstí, který byl založen roku 1674 za vlády Martiniců.
Ústav by l roku 1951 přejmenován na Hudební školu Josefa Slavíka
v Hořovicích.


Josef Slavík (26.3.1806 Jince - 30.5.1833 Budapešť)


český skladatel a slavný houslista, srovnávaný s Paganinim. Syn učitele a muzikanta Antonína Slavíka, který ho již od 4 let učil hrát na housle. Roku 1815 se rodina Slavíkových odstěhovala do Hořovic. Na zdejším zámku se pěstovala hudba a mladý Slavík byl již ve svých 10 letech vřele přijat. Jeho talentu si všiml i hrabě Eugen Vrbna, člen Spolku pro podporu hudebního umění v Praze. Vzal chlapce do Prahy k přijímací zkoušce na konzervatoř a po jeho přijetí r. 1816 mu hradil sedm let náklady na studia. Slavík zde studoval housle jako hlavní nástroj u F.V.Pixise. Po ukončení konzervatoře r. 1823 vstoupil jako houslista do orchestru Stavovského divadla v Praze. Vedle toho začal samostatně koncertovat a psát vlastní skladby pro housle. V této době se seznámil s Paganiniho dílem, které ho povzbudilo k další tvorbě. Roku 1825 odjíždí Slavík do Vídně, kde se uchází o místo v císařské kapele. Díky úspěšným koncertům před vídeňským publikem i kritikou byl přijat, zpočátku však jako bezplatný člen. Musel se proto živit výukou houslí a sólovými vystoupeními. Ve 20 letech má pověst brilantního hráče, který bravurně zvládá technicky nejnáročnější party, avšak kritika mu vytýká nedostatek oduševnělosti. Při příležitosti Paganiniho koncertu ve Vídni se Slavíkovi splnil jeho sen a mohl se s ním osobně setkat. Kromě cenných poznatků mu toto setkání přineslo i povzbuzení do další činnosti. V roce 1828 koncertoval s velkým úspěchem v Bratislavě; po tomto vystoupení byl kritikou označen za jednoho z největších houslistů tehdejší doby. Na přelomu let 1828 a 1829 strávil půl roku v Paříži, kde se však nesetkal s vřelým přijetím v místních hudebních kruzích, které v něm viděly nevítanou konkurenci. Po návratu do Vídně byl jmenován plnohodnotným členem císařské dvorní kapely. To znamenalo pro Slavíka důležité existenční zajištění. Ve Vídni se také spřátelil s Chopinem, který jeho schopnosti vysoce oceňoval. Franz Schubert mu věnoval svou Fantazii C dur pro klavír a housle op. 159. Ve svých 25 letech je Slavík označován za nástupce Paganiniho. V roce 1833 se loučí s Vídní před chystaným turné do Maďarska svým dosud nejúspěšnějším koncertem. Kvůli tomuto vystoupení však přechodil chřipku a koncert odehrál s horečkou. Krátce po příjezdu do Budapešti se mu vrací vysoká horečka a Slavík ve věku 27 let umírá, daleko před svým možným interpretačním i skladatelským vrcholem.
Dílo:
  • Variace E dur (1820)
  • Houslový koncert fis moll (1823, absolventské dílo z konzervatoře)
  • caprici D dur (1824)
  • Grand-potpourri (1825)
  • Rondino pro housle s průvodem klavíru (1826)
  • Houslový koncert a moll (1827)
  • klavírní Polonéza D dur (1828)
  • houslové variace na G struně "Il Pirata" (1832)
Nábor hráčů SK Dragons Hořovice

29. října 2008 v 18:48 | čepe |  Staré články blogu
Probíhá stálý nábor hráčů ročníků 1993 - 1997 pro družstvo žáků. Bližší informace Vám rád zodpoví Aleš Růžička na telefonním čísle 604 482 112 a nebo emailové adrese info(@)rdhorovice.net. Těšíme se na Vás


KROUŽKY - PÁTEK

16. října 2008 v 13:30 | čepe |  Kroužky 2008
Jestli jste si nějaký z nabízených kroužků vybrali. Podívejte se do tabulky, kdo kroužek pořádá a kontakt na všechny pořadatele naleznete v menu v rubrice kontakty a nebo v menu pod oblíbenými stránkami.


SPORTOVNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Kopaná7.005.-9. třídy1.ZŠ - tělocvična1.ZŠ
Atletika13.301.-5.třídy1.ZŠ - tělocvična2.ZŠ
Free style14.00-sokolovna - ValdekGymnázium V.H.
Florbal14.15-1.ZŠ - tělocvičnaGymnázium V.H.
Sportovní hra14.15-1.ZŠ - tělocvičnaGymnázium V.H.
Plavání14.30-16.00-městský bazénSpartak Hořovice
Stolní tenis16.00-18:00sokolovna - ValdekSokol Hořovice
HUDEBNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Zpěv10.00-19.00-ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na housle12.00-ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na akordeon13.00-19.00-ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na trubku13.00-17.00ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na flétnu13.15-19.30ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na flétnu I.14.00začátečníciVětrná - hudebnaDomeček
Hra na flétnu II.15.00pokročilíVětrná - hudebnaDomeček
OSTATNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Matematika- příprava
na přijímací zkoušky
7.009. třídy1.ZŠ1.ZŠ
Ekologický16.00VětrnáDomeček
Tygři - chlapecký odd.16.00-18.00-klubovnaJunák Hořovice
Veverky-dívčí odd.16.00-18.00klubovnaJunák Hořovice
TANČNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Dance Clip Club14:00-15:005-7 letéTělocvična 2.ZŠTŠ - B.Vášové
Dance Clip Club15:00-16:008-10 letéTělocvična 2.ZŠTŠ - B.Vášové
Dance Clip Club16:00-17:0011-12 letéTělocvična 2.ZŠTŠ - B.Vášové
Dance Clip Club17:00-18:0013leté a staršíTělocvična 2.ZŠTŠ - B.Vášové
Dance Clip Club18:00-19:00výběrovkaTělocvična 2.ZŠTŠ - B.Vášové

KROUŽKY - ČTVRTEK

16. října 2008 v 13:04 | čepe |  Kroužky 2008
Jestli jste si nějaký z nabízených kroužků vybrali. Podívejte se do tabulky, kdo kroužek pořádá a kontakt na všechny pořadatele naleznete v menu v rubrice kontakty a nebo v menu pod oblíbenými stránkami.
SPORTOVNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Posilovna14.008.-.9.třídy2.ZŠ - posilovna2.ZŠ
Free style15.30-1.ZŠ -tělocvičnaGymnázium V.H.
Aerobic, přehazovaná16.00-2.ZŠ -tělocvičnaGymnázium V.H.
Kondiční Běh16.005.-9. třídyDražovka1.ZŠ
Fotbal15:45-17:15fotbalové hřištěFK Hořovicko
Badminton17.00-19.009-12 letMěstská halaTJ Spartak
TANEČNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Taneční přípravna I.16.30-17.155-7 letZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Břišní tance17.00-2.ZŠ - tělocvičnaDomeček
Taneční skupina-Carmen17.15-18.45od 15letZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
JUNIOŘI - tanec17:00-18:009-15 letSpolečenský důmTS Serpientes
HVK Hip Hop19:30-21:00od 13 letSpolečenský důmTS Serpientes
HVK SHOW19:30-21:00od 13 letSpolečenský důmTS Serpientes
HUDEBNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Zpěv10.00-19.00-ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na klavír13.00-18.00-ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na kytaru13.15-17.30-ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na housle14.00-16.15-ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hudební nauka14.00-15.30začátečníciZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na kytaru II.15.15pokročilíVětrná - hudebnaDomeček
VÝTVARNÉ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Aranžování15.00-1.ZŠ1.ZŠ
Keramika IV.15.15zkušenéVětrná - dílnaDomeček
OSTATNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Biblické hodiny15.00ml. dětiValdecká 408Evangent
Biblické hodiny16.15st. dětiValdecká 408Evangent

KROUŽKY - STŘEDA

16. října 2008 v 12:28 | čepe |  Kroužky 2008
Jestli jste si nějaký z nabízených kroužků vybrali. Podívejte se do tabulky, kdo kroužek pořádá a kontakt na všechny pořadatele naleznete v menu v rubrice kontakty a nebo v menu pod oblíbenými stránkami.
SPORTOVNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Atletika13.302.-3.třídy1.ZŠ - tělocvična1.ZŠ
Florbal13.305. třídy1.ZŠ - tělocvična1.ZŠ
Florbal14.306.-7. třídy1.ZŠ - tělocvična1.ZŠ
Kopaná14.301.-9. třídy1.ZŠ - tělocvična2.ZŠ
Plavání14.30-městský bazénGymnázium V.H.
Plavání15.30-městský bazénSpartak Hořovice
Free style15.30-1.ZŠ - tělocvičnaGymnázium V.H.
Volejbal16.30-1.ZŠ - tělocvičnaGymnázium V.H.
Lezecká stěna16.30-2.ZŠ - tělocvičnaGymnázium V.H.
Florbal16.30od 11 letMěstská halaSK Red Dragons
Stolní tenis16.00-18.00Valdek - sokolovnaSokol Hořovice
Kick box18.00-19.00začátečníciFitness klub IvKaKomárov IvKa
Badminton17.00-19.009-12 letMěstská halaTJ Spartak
HUDEBNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Zpěv10.00-19.00-ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na kytaru13.00-17.00-ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na klavír13.15-18.00-ZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na kytaru I.15.00pokročilíVětrná - hudebnaDomeček
Hra na kytaru III.16.00začátečníciVětrná - hudebnaDomeček
VÝTVARNÉ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Kresba II.15.00od 5. třídyVětrná - dílnaDomeček
Domácí a ruční práce15.001.ZŠ1.ZŠ
OSTATNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Počítače13.303.-9. třídy1.ZŠ1.ZŠ
Rybářský16.00-
Anýžova ulice
Dům Rybářů
Domeček

KROUŽKY - ÚTERÝ

16. října 2008 v 9:39 | čepe |  Kroužky 2008
Jestli jste si nějaký z nabízených kroužků vybrali. Podívejte se do tabulky, kdo kroužek pořádá a kontakt na všechny pořadatele naleznete v menu v rubrice kontakty a nebo v menu pod oblíbenými stránkami.
SPORTOVNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Florbal7.008.-9. třídy1.ZŠ - tělocvična1.ZŠ
Basketbal13.305.-9. třídy1.ZŠ - tělocvična1.ZŠ
Horolezecká stěna13.301.-5. třídy2.ZŠ - tělocvična2.ZŠ
Aerobic14.005.-9. třídy1.ZŠ - tělocvična1.ZŠ
Aerobic14.004.-9. třídyVíska2.ZŠ
Horolezecká stěna16.006.-9. třídy2.ZŠ - tělocvična2.ZŠ
Kondiční běh16.005.-9. třídyDražovka1.ZŠ
Aerobic16.301.-9. třídy1.ZŠ - tělocvičnaDomeček
Plavání17.00-1.ZŠ - bazénSpartak Hořovice
Fotbal15:45-17:15fotbalové hřištěFK Hořovicko
TANEČNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Taneční I- mažoretky17.15-18.4511-14 letZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
HUDEBNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Hra na kytaru12.45-17.00neomezenoZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na flétnu13.00-18.30neomezenoZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na klavír13.00-18.00neomezenoZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na kytaru IV.16.30začátečníciVětrná-hudebnaDomeček
Zpěv17.00-19.00neomezenoZÚŠ J.S.ZÚŠ J.S.
Hra na kytaru17.30pokročilíVětrná-hudebnaDomeček
JAZYKOVÉ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Angličtina hravě14.301.-5. třídyVíska2.ZŠ
Německý jazyk15.00pokročilí1.ZŠ1.ZŠ
Český jazyk-příprava
na přijímací zkoušky
15.309. třídyVětrnáDomeček
Anglická konverzace16.001. třídVětrnáDomeček
VÝTVARNÉ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Keramika II.15.00začátečníkyVětrná - dílnaDomeček
Výtvarný kroužek I.15.00Větrná - dílnaDomeček
Výtvarný kroužek II.16.001.-5. třídyVětrná - dílnaDomeček
Kresba I.17.00od 5.třídyVětrná - dílnaDomeček
OSTATNÍ
KROUŽEKČASPRO ŽÁKYMÍSTO KONÁNÍPOŘÁDÁ
Mladý zdravotník11.501.ZŠ1.ZŠ